`

Tìm kiếm

Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Tìm kiếm...
chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả

Đông Nai

Cho thuê

Khu công nghiệp Biên Hòa 1

75 đ USD/m2
Khu công nghiệp Biên Hoà 1 được thành lập từ năm 1963 là khu công nghiệp đầu tiên của Việt ...
Khu công nghiệp Biên Hoà 1 được thành lập từ năm 1963 là khu công nghiệp đầu tiên của Việt ...
335,000.00 m2
Cho thuê

Khu công nhiệp biên hòa 2

5 đ USD/m2
Khu công nghiệp Biên Hòa 2 là một trong những khu công nghiệp hình thành sớm nhất trong thời kỳ ...
Khu công nghiệp Biên Hòa 2 là một trong những khu công nghiệp hình thành sớm nhất trong thời kỳ ...
365,000.00 m2

So sánh các bảng liệt kê